Bác sĩ CK2 Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong

Học hàm / học vị: Bác sĩ CK2
Chức vụ: Chuyên gia - Bác sĩ tiểu phẫu khoa ViDental Implant (chi nhánh NewGate)
Bác sĩ Phong vidental implant
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn