Bác sĩ Lê Ngọc Minh

Học hàm / học vị:
Chức vụ: Chuyên gia - Bác sĩ cấy ghép răng implant tại ViDental Implant - NewGate
Bác sĩ Minh ViDental Implant
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn