Bác sĩ CK2 Đạt Hoàng

Học hàm / học vị: Bác sĩ CK2
Chức vụ: Bác sĩ Đạt Hoàng - Chuyên gia tiểu phẫu răng miệng, Giám đốc chuyên môn Nha khoa New Gate - Apec
Bác sĩ Đạt Hoàng
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn